شهریور ۲۲, ۱۳۹۹

ولنتاین

اهمیتی ندارد که چه کسانی روز ولنتاین را  جشن میگیرند مهم این است که بدانیم روزی مردی مقدس بر دار رفت تا بر این حقیقت پافشاری […]
شهریور ۲۲, ۱۳۹۹

تو را دوست دارم

تو را دوست دارم/ تو را می پرستم/ تو را من چو اهنگ پای نسیم بهاری/ تو را من چو احساس شاد همه لحظه های خوش […]
شهریور ۲۲, ۱۳۹۹

تاگور

آنگاه که یک کودک پا به هستی میگذارد این پیغام را با خود به ارمغان می اورد که خداوند هنوز از انسان نا امید نشده است….. […]
شهریور ۲۲, ۱۳۹۹

یاد تو

یاد دل انگیزتو خاطره خوش خیالت در دهلیزهای قلب من جاریست انچنان که بهار در ذهن سبز خاک میماند یا خاطره نسیمی مهربان که روزی از […]