بهاریه
شهریور ۱۹, ۱۳۹۹
کمال آدمی
شهریور ۱۹, ۱۳۹۹

دلتنگی برای مادر

برای انها که شبی ، نیمه شبی،در سکوت و تنهایی دلتنگی مادری میشوند که خیلی وقتها پیش به جای خیلی دور رفته است…..و به یاد مادرانی که ارزو میکنیم بودند تا دلتنگیهایمان را با انها قسمت میکردیم

۶ years: Mom knows everything ! 8 years: Mom knows alot ! 12 years: Mom really doesn’t know everything ! 14 years: Mom knows nothing ! 16 years: Mom, what mom ! … 18 years: Mom is outdated ! 25 years: Maybe Mom knows! 35 years: Before deciding, let’s ask Mom! 45 years: I wonder what Mom thinks! 75 years: I wish.Mom was here to ask! LOVE YOU MOM

 

دیدگاه ها بسته شده است