بهشت کجاست؟
شهریور ۲۲, ۱۳۹۹
تاگور
شهریور ۲۲, ۱۳۹۹

یاد تو

یاد دل انگیزتو
خاطره خوش خیالت
در دهلیزهای قلب من جاریست
انچنان که بهار در ذهن سبز خاک میماند
یا خاطره نسیمی مهربان
که روزی از چهارچوب قاب یک پنجره  عبور کرده است
یاد تو در من جاریست
انچنان که خیال باران در رگهای زمین جاری میماند
یا بدانسان که بهاری سبز
در قلب بیقرار جنگل
ترانه ای اهنگین را به یادگار میگذارد
یاد تو گرمای زندگیست
چونان خاطره ای از شکوفه های گیلاس
که چونان بالاپوشی گرم
عبور از زمستان را
برای شاخه ای خشک اسان میکند
…………..خودم

دیدگاه ها بسته شده است