فشارخون بالا
شهریور ۱۲, ۱۳۹۹
دیسمنوره(قاعدگی دردناک)
شهریور ۱۲, ۱۳۹۹

نارسایی احتقانی قلب(بزرگ شدن قلب)

دیدگاه ها بسته شده است