فشارخون
شهریور ۵, ۱۳۹۹
اکالیپتوس
شهریور ۵, ۱۳۹۹

فولیکولیت

شاد بودن،خوشبختی بزرگی است که زندگی در برابر خدمت به دیگران،ارزانی شما خواهد کرد.
برای خوشبخت بودن،شادی را به دیگران هدیه کنید. آلبرت شوایتزر

دیدگاه ها بسته شده است