عشق ابوسعید
شهریور ۲۲, ۱۳۹۹
یاد تو
شهریور ۲۲, ۱۳۹۹

بهشت کجاست؟

این چه حرفیست که در عالم بالاست بهشت؟
هرکجا وقت خوش افتاد همانجاست بهشت!
دوزخ از تیرگی بخت درون تو بود!
گر درون تیره نباشد!همه دنیاست بهشت!
این چه جهانیست؟
این چه بهشتیست؟
این چه جهانیست که نوشیدن می نارواست!
این چه بهشتیست که در آن خوردن گندم خطاست
آی رفیق!این ره انصاف نیست!
این جفاست!
راست بگو! راست بگو! راست!فردوس قرینت کجاست؟
راستی!آنجا هم هر کس و ناکس خداست!!!
بر همه گویند که هوشیار باش!
بر در فردوس نشیند کسی!
تا که به درگاه قیامت رسی!
از تو بپرسند که در راه عشق!
پیرو زرتشت بدی یا مسیح!؟
دوزخ ما چشم به راه شماست!
راست بگو! راست بگو! راست!
آنجا نیست!!!
باز همین ماجراست!
راست بگو! راست بگو! راست !
فردوس قرینت کجاست؟
این همه تکرار مکن ای همای!
کفر نگو!شرک مکن بر خدا!
پای از در که نهادی برون!
در غل و زنجیر برندت بهشت!
بهشت!همان نا کجاست!!!!!
وای به حالت همای!وای به حالت!
این سر سنگین تو!از تن جداست!!!!
نه!نه!نه!
توبه کنم باز!حق با شماست!!!
شاعر: همای

دیدگاه ها بسته شده است