کمال آدمی
شهریور ۲۲, ۱۳۹۹
عشق ابوسعید
شهریور ۲۲, ۱۳۹۹

عشق ابوسعید

عشق ابوسعید.
عشق امد و شد چو خونم اندر رگ و پوست…..تا کرد مرا تهی و پر کرد ز دوست
اجزای وجودم همه را دوست گرفت…..نامی ست ز من بر من و باقی همه اوست
ابوسعید ابوالخیر

دیدگاه ها بسته شده است