گزارشی از یک سفر
شهریور ۱۹, ۱۳۹۹
نامه ای برای مادرم
شهریور ۱۹, ۱۳۹۹

آرامگاه داستایوفسکی خالق رمان جنایت و مکافات

مرداد ۹۲ سن پطرز بورگ ارامگاه داستایوفسکی خالق رمان جنایت و مکافات…..راستی تا یادم نرفته میخواستم بگویم این روزها از دست گرانی داروها و کمبود خیلی از داروهایی که مثل نان شب برای بسیاری از بیماران واجب است(مزالازین برای بیماران مبتلا به کولیت اولسروز ) و در کنار ان عوض کردن چند باره تعداد داروها با تو جه به گرانی انها و خیلی از مشکلاتی که میبینم حال چندان خوشی ندارم اما بازهم عکسی میگذارم که یعنی من رفتم خارجه مسافرت..داستانش یادتان امد داستان دم خروس و قسم حرضت عباس…اما این گورستان دیدن دارد اگر گذارتان به ان طرفها افتاد به دیدنش می ارزد.خیلی دلم میخواست انهایی که گورستا ن ظهیرالدوله را به صورت خرابه ای اداره میکنند و اجازه دیدن در روزهایی خاص به مردم میدهند کاش سری به این گورستان میزدند و میدیدند که دیگران از یاد و خاطره بزرگانشان چگونه نگهداری میکنند..همین

دیدگاه ها بسته شده است